Free delivery for all orders over THB500.-

การรับประกันสินค้า

รับประกันคุณภาพสินค้า หรือข้อบกพร่องในอันเนื่องมาจากการผลิตสินค้า ภายใน 60 วัน

สินค้า ขวดแบ่งน้ำหอมพกพา wander นั้นมีประกันคุณภาพสินค้า 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สั่งซื้อสินค้า โดยการรับประกันจะครอบคลุม สินค้าที่เกิคความบกพร่องจากผู้ผลิตเท่านั้น

ร้านค้าจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ หลังจากที่ได้รับสินค้าที่มีปัญหาคืน ตามเงื่อนไข ดังนี้

  • สินค้าเกิดความบกพร่องของผู้ผลิตเอง
  • เป็นการรับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น
  • ตัวสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
  • ผู้ซื้อจะต้องแสดงหลักฐานการสั่งซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้า

หากสินค้าที่ได้รับมีปัญหา?

หากสินค้าที่ได้รับมีปัญหา กรุณาติดต่อผ่านช่องทาง ไลน์ไอดี @wanderglobal หรือทางอีเมลล์ warranty@wander.global

  • หมายเลขการสั่งซื้อ
  • วีดี หรือ รูปถ่ายที่ชัดเจนที่แสดงปัญหาหรือข้อบกพร่องของสินค้า

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะรีบติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด

สินค้าคุณภาพดี
รับประกันสินค้า
จัดส่งรวดเร็วภายใน 2-4 วัน
99% ได้รับการรีวิวดีเยี่ยม